ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Το Γραφείο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εκδρομή λόγω μικρής συμμετοχής το αργότερο τρείς ημέρες πριν την αναχώρηση. Ακύρωση της εκδρομής μπορεί να γίνει και για λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους που το Γραφείο κρίνει σκόπιμους. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνει κάποια άλλη εκδρομή της ίδιας τιμής και ποιότητας. Αν ο πελάτης δεν δεχθεί τότε επιστρέφεται το ποσό που καταβλήθηκε. Ουδεμία άλλη απαίτηση αναγνωρίζεται ή γίνεται αποδεκτή. Αν κατά τη διάρκεια της εκδρομής παρουσιαστούν λόγοι οι οποίοι επιβάλουν την άμεση διακοπή της (εμπόλεμη σύρραξη, έκτακτα καιρικά φαινόμενα κ.ο.κ) η ευθύνη του γραφείου μας περιορίζεται στον επαναπατρισμό του συμμετέχοντα με το πλέον πρόσφορο μέσο, χωρίς την ανάληψη του κόστους που τυχόν θα προκύψει, ή της ευθύνης επιστροφής χρημάτων ή αποζημίωσης.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΡΟΜΕΑ
Εάν ο συμμετέχων Πελάτης ή ο εκπρόσωπος της ομάδας Πελατών ή οποιοσδήποτε συμμετέχων αποφασίσει να ακυρώσει την συμμετοχή του πρέπει να δηλώσει αυτό εγγράφως. Η ακύρωση ισχύει από την ημέρα παραλαβής της εγγράφου ειδοποιήσεως. Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης που ακυρώνει την συμμετοχή του επιβαρύνεται με τα ακόλουθα ποσά ανάλογα με το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την λήψη του εγγράφου της ακύρωσης μέχρι την ημερομηνία αναχώρησης, καθώς το Γραφείο για την εξασφάλιση των απαραίτητων υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου του προπληρώνει σημαντικά ποσά σε τρίτους (ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες κλπ). Έτσι σε περίπτωση ακύρωσης:
α. Εως 21 ημέρες πριν την αναχώρηση παρακρατείται ποσό 30 ευρώ κατά άτομο για τα πραγματοποιηθέντα έξοδα της εταιρίας προς εξυπηρέτηση των (προκρατήσεις, αλληλογραφία κλπ)
β. Μετά το παραπάνω χρονικό διάστημα και μέχρι και μέχρι 14 ημέρες πριν την αναχώρηση ο συμμετέχων υποχρεούται να καταβάλει το 40% της αξίας της εκδρομής
γ. Από 13 έως 8 ημέρες πριν την αναχώρηση ο συμμετέχων υποχρεούται να καταβάλει το 60% της αξίας της εκδρομής
δ. Αν η ακύρωση πραγματοποιηθεί την τελευταία εβδομάδα πρίν την αναχώρηση παρακρατείται το 100% της αξίας της εκδρομής, οποιοσδήποτε και αν είναι ο λόγος (υγείας, εκτάκτων επαγγελματικών υποχρεώσεων κ.α.)

Στην περίπτωση χρησιμοποιήσεως ναυλωμένων δρομολογίων (charter) και ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος ακύρωσης πριν την αναχώρηση, παρακρατείται όλη η αξία της εκδρομής (100%). Στην περίπτωση χρησιμοποιήσεως αεροπορικών εταιρειών σε πακέτο εκδρομής ή πακέτο διακοπών, όπου απαιτείται η άμεση έκδοση του αεροπορικού εισιτηρίου, ή στην περίπτωση του ξενοδοχείου που απαιτείται η προεξόφληση και η έκδοση voucher ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος ακύρωσης πριν την αναχώρηση της εκδρομής, παρακρατείται ολόκληρη η αξία του αεροπορικού εισιτηρίου και του ξενοδοχείου καθώς αυτό εκδίδεται τη στιγμή της κράτησης και δεν είναι δυνατόν να ακυρωθεί από τις αεροπορικές εταιρίες ή από το ξενοδοχείο.

Για τις κρουαζιέρες η ακόμη και για κάποια ακόμη ταξίδια (πχ Ρωσία, Αμερική, Άγιοι Τόποι κλπ) που πολλές φορές τα ονομάζουμε μακρινά η εξωτικά όπως και για ατομικά μεμονομένα ταξίδια συνήθως ισχύουν διαφορετικού όροι ακύρωσης σύµφωνα µε τους όρους του κάθε ναύλου των αεροπορικών εταιριών καθώς και την πολιτική για θέµατα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου. Επίσης σε περιόδους εκθέσεων, αθλητικών ή καλλιτεχνικών γεγονότων οι χρονικές περίοδοι συνήθως είναι αρκετά μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων υψηλότερα από τα προαναφερόμενα.
Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτοµα που έχουν επιλέξει να διαµείνουν ή διαµένουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή του, θα καταβάλει τα ανάλογα ακυρωτικά τέλη. Εφ’ όσον τα παραπάνω ακυρωτικά τέλη δεν ισούνται µε το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, το άτοµο που θα ταξιδέψει τελικά, θα πληρώσει και τη διαφορά του δωµατίου του, καθώς θα διαµείνει αναγκαστικά σε µονόκλινο.